96.jpg95.jpg98.jpg97.jpg99.jpg

skanowanie 3D w archeologii

Do prowadzenia prac archeologicznych konieczne jest uzyskanie niezbędnych zezwoleń.  Wykonywać je mogą jedynie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Badanie, jakie prowadzą archeolodzy, mają zawsze charakter pewnej ingerencji w przestrzeń. W celu odkrycia zakopanych artefaktów czy ukrytych pod ziemią obiektów konieczne jest prowadzenie prac wykopaliskowych. 

W przypadku terenów znajdujących się poza obszarami miejskimi, założenie stanowiska i realizacja prac, są łatwiejsze niż w sytuacji, kiedy trzeba zbadać krypty i podziemia zabytkowych kościołów. Z pomocą badaczom przeszłości spieszy wówczas nowoczesna technologia. Skanowanie 3D stanowisk archeologicznych pozwala zebrać informacje i stworzyć cyfrową dokumentację wnętrz znajdujących się pod ziemią. Dane uzyskane tą drogą umożliwiają tworzenie niezwykle dokładnych wizualizacji 3D ternu uwzględniających wszystkie szczegóły, takie jak załamania krawędzi czy zaburzenia poziomu. 

Skanowanie 3d terenu i podziemi można wykorzystać nie tylko do celów badawczych, ale również do przeprowadzania badań geodezyjnych przygotowanych inwestycji.

 

 

 

94.jpgOstrów Lednicki - Pomnik Historii
W maju 2013 r. wykonaliśmy szczególne prace na terenie stanowiska archoeologicznego Ostrów Lednicki. Trójwymiarowym skanowaniem objęliśmy cały obszar słynnej wyspy wpisanej na listę Pomników Historii. Prace wykonaliśmy na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury dla ... [ wiecej ]
72.jpgKościół poewangelicki pw. Żłóbka Chrystusa we Wschowie
W maju 2013 roku przeprowadziliśmy dokumentację cyfrową wnętrz budynku kościoła poewangelickiego pw. Żłóbka Chrystusa we Wschowie, woj. lubuskie. Realizacja zadania polegała na szczegółowej inwentaryzacji reliktów zabudowy tj. pieca hypokaustycznego, krypt, uchwytnych sklepień piwnicy, murów ... [ wiecej ]
55.jpgSkanowanie mumii dla Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu
Czas skanowania: 2 godz. Liczba osób: 1 ... [ wiecej ]
18.jpgGrodzisko w Osiecznej
Inwentaryzacja grodziska w Osiecznej Czas skanowania: 12 godz. Ilość ... [ wiecej ]
17.jpgKolegium Jezuickie we Wschowie
Inwentaryzacja podziemi budynku byłego Kolegium Jezuickiego we Wschowie Czas skanowania: 1 dzień Ilość osób: ... [ wiecej ]


Wszelkie prawa zastrzeżone dla © 2018 S3D

S3D

tel. 507 600 872

biuro@s3d.com.pl