98.jpg99.jpg96.jpg97.jpg95.jpg

aktualności

Digitalizacja, skanowanie, modelowanie i wizualizacja 3D obiektów 
Rzeźby wykonane z mistrzowską precyzją, bogactwo wnętrz pałaców, urzekające misternymi detalami ołtarze kościołów – aby móc w pełni docenić ich niezwykłe piękne, to zobaczyć je na żywo. Zdjęcie to płaskie odbicie, medium pośredniczące w obcowaniu z przedmiotami. W tej obiegowej opinii kryje się sporo prawdy. Jeszcze 10 lat temu, jeśli chcieliśmy dokładnie obejrzeć zabytkowy obiekt, musieliśmy zrobić to osobiście. Oczywiście nic do końca nie zastąpi osobistego obcowania z dziełami sztuki. Personalny kontakt z zabytkiem nierzadko potrafią zaburzyć tłumy zwiedzających, złe wyeksponowanie muzealium, złe światło. W jeszcze większym stopniu te niedogodności mogą pozbawić wyjątkowego doświadczenia badacza, który musi dokładnie przeanalizować, opisać i zinwentaryzować obiekt.

Rozwój technologii przyniósł jednak rozwiązanie tych problemów, a jest nim digitalizacja. Wykorzystanie tej nowoczesnej metody pozwala w łatwy sposób przenieść do wirtualnego trójwymiarowego świata dowolny obiekt istniejący realnie. Nasza firma od 2010 roku świadczy profesjonale usługi digitalizacji 2D i 3D oraz modelowania 3D, drukowania 3D, frezowania CNC i tworzenia wielu pochodnych tego produktów jak np. wirtualne muzea na bazie panoram 360 stopni oraz gry Virtual Reality i filmy interaktywne. Skanowanie rzeźb, pomników, zbiorów muzealnych oraz archiwaliów to nasza specjalność. Prowadzimy prace z użyciem nieinwazyjnych urządzeń, które gwarantują pełne bezpieczeństwo digitalizowanych muzealiów. Nie ograniczamy się jedynie do pojedynczych przedmiotów. Dla naszych klientów – do których należą zarówno instytucje państwowe jak firmy prywatne – realizowaliśmy zlecenia na skanowanie 3D budynków. Modele otrzymywane za pomocą laserowego skanowania 3D charakteryzują się wyjątkową szczegółowością i zapewniają badaczom pełen zestaw informacji o obiekcie. Pakiet naszych usług uzupełnia tworzenie bogatych danych inwentaryzacyjnych dla architektów, projektantów, konserwatorów, inwestorów.

128.jpg

Muzeum Zamku w Pieskowej Skale - Zamek Królewski na Wawelu


Od lipca 2014 roku do końca 2015 roku nasza firma była wykonawcą dużego zadania: digitalizacja wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i filmów, wizualizacji oraz gier o charakterze promocyjno-dydaktycznym dla Zamku w Pieskowej Skale, którego organizatorem jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki. Zadanie to było częścią projektu "Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej" realizowanego w ramach programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zespół zamkowy w Pieskowej Skale był poddawany pracom konserwatorskim i adaptacyjnym od końca lat 40-tych do początku lat 60-tych XX w. Po upływie 50 lat niezbędna jest ponowna kompleksowa konserwacja całego zespołu. Zakres prac, które wyznaczono w ramach projektu jeko priorytetowe, uwzględnia przede wszystkim pogarszający się stan zespołu zabytkowego, potrzebę uporządkowania obsługi ruchu turystycznego oraz konieczność podniesienia jakości usług.

Projekt objął:
- przeprowadzenie wielobranżowej konserwacji zamku, w tym: elewacji korpusu głównego, murów i bastionów oraz dziedzińca krużgankowego;
- przeprowadzenie prac badawczych wystroju wnętrza kaplicy św. Michała Archanioła, w celu rozpoznania jej pierwotnego wystroju oraz wyboru optymalnych metod zabezpieczenia i konserwacji;
- adaptację pomieszczenia w oficynie zamku na cele edukacyjno-kulturalne oraz zakup wyposażenia;
- digitalizację wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i filmów, wizualizacji oraz gier o charakterze promocyjno-dydaktycznym;
- zakup i instalację nośników informacyjnych na dziedzińcu zewnętrznym: infokiosku, mobilnego systemu wystawienniczego, makiety zamku dla osób niewidomych.

W ramach naszego zadania przeprowadziliśmy najpierw skanowanie laserowe 3D z 215 punktów pomiarowych, uzyskaliśmy chmurę punktów, przygotowaliśmy modele 3D, interaktywną prezentację edukacyjną 3D oraz film 3D i pięć gier edukacyjnych. Ponadto wykonaliśmy bardzo dokładną dokumentację fotograficzną i filmową prac remontowych i budowlanych, przygotowaliśmy na tej podstawie film dokumentalny oraz dwa filmy promocyjne z lotu ptaka. Zarejestrowaliśmy takze 86 panoram sferycznych na zewnątrz i wewnątrz zamku, z których następnie powstała bardzo rozbudowana wirtualna wędrówka (tzw. wirtualne muzeum) z załączonymi funkcjami: wyświetlania tekstów, galerii zdjęć zdigitalizowanych (takze zdjęć obrotowych) zdigitalizowanych zbiorów zamkowego muzeum oraz przewodnikiem lektorskim w pięciu językach (audio guide). Z opracowanego materiału cyfrowego opracowaliśmy tzw. multimedia card, czyli 5 tysięcy płyt mini DVD zawierających materiał promocyjny w postaci informacji, filmów, gry edukacyjnej, zdjęć fotograficznych, panoram sferycznych i prezentacji edukacyjnej 3D.

PK

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2022

Wspieramy działania