95.jpg99.jpg97.jpg98.jpg96.jpg

aktualności

Digitalizacja, skanowanie, modelowanie i wizualizacja 3D obiektów 
Rzeźby wykonane z mistrzowską precyzją, bogactwo wnętrz pałaców, urzekające misternymi detalami ołtarze kościołów – aby móc w pełni docenić ich niezwykłe piękne, to zobaczyć je na żywo. Zdjęcie to płaskie odbicie, medium pośredniczące w obcowaniu z przedmiotami. W tej obiegowej opinii kryje się sporo prawdy. Jeszcze 10 lat temu, jeśli chcieliśmy dokładnie obejrzeć zabytkowy obiekt, musieliśmy zrobić to osobiście. Oczywiście nic do końca nie zastąpi osobistego obcowania z dziełami sztuki. Personalny kontakt z zabytkiem nierzadko potrafią zaburzyć tłumy zwiedzających, złe wyeksponowanie muzealium, złe światło. W jeszcze większym stopniu te niedogodności mogą pozbawić wyjątkowego doświadczenia badacza, który musi dokładnie przeanalizować, opisać i zinwentaryzować obiekt.

Rozwój technologii przyniósł jednak rozwiązanie tych problemów, a jest nim digitalizacja. Wykorzystanie tej nowoczesnej metody pozwala w łatwy sposób przenieść do wirtualnego trójwymiarowego świata dowolny obiekt istniejący realnie. Nasza firma od 2010 roku świadczy profesjonale usługi digitalizacji 2D i 3D oraz modelowania 3D, drukowania 3D, frezowania CNC i tworzenia wielu pochodnych tego produktów jak np. wirtualne muzea na bazie panoram 360 stopni oraz gry Virtual Reality i filmy interaktywne. Skanowanie rzeźb, pomników, zbiorów muzealnych oraz archiwaliów to nasza specjalność. Prowadzimy prace z użyciem nieinwazyjnych urządzeń, które gwarantują pełne bezpieczeństwo digitalizowanych muzealiów. Nie ograniczamy się jedynie do pojedynczych przedmiotów. Dla naszych klientów – do których należą zarówno instytucje państwowe jak firmy prywatne – realizowaliśmy zlecenia na skanowanie 3D budynków. Modele otrzymywane za pomocą laserowego skanowania 3D charakteryzują się wyjątkową szczegółowością i zapewniają badaczom pełen zestaw informacji o obiekcie. Pakiet naszych usług uzupełnia tworzenie bogatych danych inwentaryzacyjnych dla architektów, projektantów, konserwatorów, inwestorów.

138.jpg

Zamek Pieskowa Skała


Od lipca 2014 roku do końca 2015 roku nasza firma była wykonawcą dużego zadania: digitalizacja wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i filmów, wizualizacji oraz gier o charakterze promocyjno-dydaktycznym dla Zamku w Pieskowej Skale, którego organizatorem jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki. Zadanie to było częścią projektu "Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej" realizowanego w ramach programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zespół zamkowy w Pieskowej Skale był poddawany pracom konserwatorskim i adaptacyjnym od końca lat 40-tych do początku lat 60-tych XX w. Po upływie 50 lat niezbędna jest ponowna kompleksowa konserwacja całego zespołu. Zakres prac, które wyznaczono w ramach projektu jeko priorytetowe, uwzględnia przede wszystkim pogarszający się stan zespołu zabytkowego, potrzebę uporządkowania obsługi ruchu turystycznego oraz konieczność podniesienia jakości usług.

Projekt objął:
- przeprowadzenie wielobranżowej konserwacji zamku, w tym: elewacji korpusu głównego, murów i bastionów oraz dziedzińca krużgankowego;
- przeprowadzenie prac badawczych wystroju wnętrza kaplicy św. Michała Archanioła, w celu rozpoznania jej pierwotnego wystroju oraz wyboru optymalnych metod zabezpieczenia i konserwacji;
- adaptację pomieszczenia w oficynie zamku na cele edukacyjno-kulturalne oraz zakup wyposażenia;
- digitalizację wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i filmów, wizualizacji oraz gier o charakterze promocyjno-dydaktycznym;
- zakup i instalację nośników informacyjnych na dziedzińcu zewnętrznym: infokiosku, mobilnego systemu wystawienniczego, makiety zamku dla osób niewidomych.

W ramach naszego zadania przeprowadziliśmy najpierw skanowanie laserowe 3D z 215 punktów pomiarowych, uzyskaliśmy chmurę punktów, przygotowaliśmy modele 3D, interaktywną prezentację edukacyjną 3D oraz film 3D i pięć gier edukacyjnych. Ponadto wykonaliśmy bardzo dokładną dokumentację fotograficzną i filmową prac remontowych i budowlanych, przygotowaliśmy na tej podstawie film dokumentalny oraz dwa filmy promocyjne z lotu ptaka. Zarejestrowaliśmy takze 86 panoram sferycznych na zewnątrz i wewnątrz zamku, z których następnie powstała bardzo rozbudowana wirtualna wędrówka (tzw. wirtualne muzeum) z załączonymi funkcjami: wyświetlania tekstów, galerii zdjęć zdigitalizowanych (takze zdjęć obrotowych) zdigitalizowanych zbiorów zamkowego muzeum oraz przewodnikiem lektorskim w pięciu językach (audio guide). Z opracowanego materiału cyfrowego opracowaliśmy tzw. multimedia card, czyli 5 tysięcy płyt mini DVD zawierających materiał promocyjny w postaci informacji, filmów, gry edukacyjnej, zdjęć fotograficznych, panoram sferycznych i prezentacji edukacyjnej 3D.

PK

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2022

Wspieramy działania