95.jpg98.jpg97.jpg96.jpg99.jpg

aktualności

Digitalizacja, skanowanie, modelowanie i wizualizacja 3D obiektów 
Rzeźby wykonane z mistrzowską precyzją, bogactwo wnętrz pałaców, urzekające misternymi detalami ołtarze kościołów – aby móc w pełni docenić ich niezwykłe piękne, to zobaczyć je na żywo. Zdjęcie to płaskie odbicie, medium pośredniczące w obcowaniu z przedmiotami. W tej obiegowej opinii kryje się sporo prawdy. Jeszcze 10 lat temu, jeśli chcieliśmy dokładnie obejrzeć zabytkowy obiekt, musieliśmy zrobić to osobiście. Oczywiście nic do końca nie zastąpi osobistego obcowania z dziełami sztuki. Personalny kontakt z zabytkiem nierzadko potrafią zaburzyć tłumy zwiedzających, złe wyeksponowanie muzealium, złe światło. W jeszcze większym stopniu te niedogodności mogą pozbawić wyjątkowego doświadczenia badacza, który musi dokładnie przeanalizować, opisać i zinwentaryzować obiekt.

Rozwój technologii przyniósł jednak rozwiązanie tych problemów, a jest nim digitalizacja. Wykorzystanie tej nowoczesnej metody pozwala w łatwy sposób przenieść do wirtualnego trójwymiarowego świata dowolny obiekt istniejący realnie. Nasza firma od 2010 roku świadczy profesjonale usługi digitalizacji 2D i 3D oraz modelowania 3D, drukowania 3D, frezowania CNC i tworzenia wielu pochodnych tego produktów jak np. wirtualne muzea na bazie panoram 360 stopni oraz gry Virtual Reality i filmy interaktywne. Skanowanie rzeźb, pomników, zbiorów muzealnych oraz archiwaliów to nasza specjalność. Prowadzimy prace z użyciem nieinwazyjnych urządzeń, które gwarantują pełne bezpieczeństwo digitalizowanych muzealiów. Nie ograniczamy się jedynie do pojedynczych przedmiotów. Dla naszych klientów – do których należą zarówno instytucje państwowe jak firmy prywatne – realizowaliśmy zlecenia na skanowanie 3D budynków. Modele otrzymywane za pomocą laserowego skanowania 3D charakteryzują się wyjątkową szczegółowością i zapewniają badaczom pełen zestaw informacji o obiekcie. Pakiet naszych usług uzupełnia tworzenie bogatych danych inwentaryzacyjnych dla architektów, projektantów, konserwatorów, inwestorów.

103.jpg

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


W maju 2014 r. podjęliśmy się nowego typu zadań - skanowania 3D i panoram sferycznych byłych obozów jenieckich oraz digitalizacji zbiorów martyrologicznych. Na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury prace realizowaliśmy w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu - Łambinowicach. Zeskanowaliśmy trójwymiarowo i sfotografowaliśmy najlepiej zachowany fragment dawnego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf pod Łambinowicami. To ogrodzony teren ze zrekonstruowaną wieżą strażniczą i pozostałościami baraków z okresu II wojny światowej. Obejmuje on zaledwie niewielką część rzeczywistej powierzchni dawnego obozu.

Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf istniał od lipca 1941 r. do marca 1945 r. Utworzono go w miejscu, gdzie w czasie I wojny światowej również przetrzymywano jeńców – żołnierzy państw ententy (Lager V, Lager VI a), a w latach 1921–1924 funkcjonował obóz dla niemieckich imigrantów z terenów przyłączonych do Polski, tj. Górnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza. W historii tego miejsca najtragiczniej jednak zaznaczyła się II wojna światowa. Istniał tu obóz, który stworzono dla najliczniejszej i najgorzej przez Niemców traktowanej grupy jeńców radzieckich. Dla nich był on miejscem eksterminacji. Ze 180–200 tys. jeńców, którzy przeszli przez obóz w latach II wojny światowej, zmarło w Lamsdorf ok. 40 tys. Ze względu na obecność ogromnej liczby jeńców radzieckich, potocznie obóz nazywano radzieckim (Russenlager). Przetrzymywano w nim jednak również żołnierzy innych armii, mianowice: włoskiej, jugosłowiańskiej, greckiej, a także w mniejszej liczbie – polskiej, francuskiej i rumuńskiej. W 1944 r. przywieziono tu powstańców warszawskich (ok. 6 tys.) i słowackich (1,5 tys.).

PK

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2022

Wspieramy działania