95.jpg99.jpg96.jpg97.jpg98.jpg

digitalizacja w muzeach

Specjalizujemy się w digitalizacji muzeów. W ramach naszych usług oferujemy skanowanie  zbiorów muzealnych w technologii 3D. W procesie digitalizacji muzealiów wykorzystujemy szeroki zestaw różnorodnych metod. Realizujemy skanowanie 3D w kolorze laserem, światłem strukturalnym LED białym i niebieskim obiektów, zabytków i rzeźb. Wykorzystujemy ponadto fotografię obrotową 360 stopni, fotografię sferyczną oraz fotografię wysokiej rozdzielczości. Zajmujemy się także foto skanowaniem 2D zbiorów muzealnych. Zapraszamy do współpracy wszystkie muzea. Nasze ceny zawsze dostosowujemy do możliwości finansowych instytucji. Na zlecenie naszych klientów prowadzimy także inwentaryzację cyfrową muzealiów.

Wycenę usługi digitalizacji dla każdego muzeum przygotowujemy indywidualnie. Na wycenę mają wpływ:
- wielkość i rodzaj zbiorów zaplanowanych do digitalizacji,
- wybór ścieżki digitalizacyjnej,
- stała współpraca.
Wycenę zawsze staramy się dostosować do możliwości finansowych instytucji kultury.

 

 

Muzeum Zamku w Pieskowej Skale - Zamek Królewski na Wawelu


Od lipca 2014 roku do końca 2015 roku nasza firma była wykonawcą dużego zadania: digitalizacja wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i filmów, wizualizacji oraz gier o charakterze promocyjno-dydaktycznym dla Zamku w Pieskowej Skale, którego organizatorem jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki. Zadanie to było częścią projektu "Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej" realizowanego w ramach programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zespół zamkowy w Pieskowej Skale był poddawany pracom konserwatorskim i adaptacyjnym od końca lat 40-tych do początku lat 60-tych XX w. Po upływie 50 lat niezbędna jest ponowna kompleksowa konserwacja całego zespołu. Zakres prac, które wyznaczono w ramach projektu jeko priorytetowe, uwzględnia przede wszystkim pogarszający się stan zespołu zabytkowego, potrzebę uporządkowania obsługi ruchu turystycznego oraz konieczność podniesienia jakości usług.

Projekt objął:
- przeprowadzenie wielobranżowej konserwacji zamku, w tym: elewacji korpusu głównego, murów i bastionów oraz dziedzińca krużgankowego;
- przeprowadzenie prac badawczych wystroju wnętrza kaplicy św. Michała Archanioła, w celu rozpoznania jej pierwotnego wystroju oraz wyboru optymalnych metod zabezpieczenia i konserwacji;
- adaptację pomieszczenia w oficynie zamku na cele edukacyjno-kulturalne oraz zakup wyposażenia;
- digitalizację wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i filmów, wizualizacji oraz gier o charakterze promocyjno-dydaktycznym;
- zakup i instalację nośników informacyjnych na dziedzińcu zewnętrznym: infokiosku, mobilnego systemu wystawienniczego, makiety zamku dla osób niewidomych.

W ramach naszego zadania przeprowadziliśmy najpierw skanowanie laserowe 3D z 215 punktów pomiarowych, uzyskaliśmy chmurę punktów, przygotowaliśmy modele 3D, interaktywną prezentację edukacyjną 3D oraz film 3D i pięć gier edukacyjnych. Ponadto wykonaliśmy bardzo dokładną dokumentację fotograficzną i filmową prac remontowych i budowlanych, przygotowaliśmy na tej podstawie film dokumentalny oraz dwa filmy promocyjne z lotu ptaka. Zarejestrowaliśmy takze 86 panoram sferycznych na zewnątrz i wewnątrz zamku, z których następnie powstała bardzo rozbudowana wirtualna wędrówka (tzw. wirtualne muzeum) z załączonymi funkcjami: wyświetlania tekstów, galerii zdjęć zdigitalizowanych (takze zdjęć obrotowych) zdigitalizowanych zbiorów zamkowego muzeum oraz przewodnikiem lektorskim w pięciu językach (audio guide). Z opracowanego materiału cyfrowego opracowaliśmy tzw. multimedia card, czyli 5 tysięcy płyt mini DVD zawierających materiał promocyjny w postaci informacji, filmów, gry edukacyjnej, zdjęć fotograficznych, panoram sferycznych i prezentacji edukacyjnej 3D.

PK

Wszelkie prawa zastrzeżone dla © 2020 S3D

Wspieramy działania