97.jpg99.jpg98.jpg96.jpg95.jpg

wierne kopie 3D figur - druk 3D i CNC

Kiedyś przygotowanie kopii rzeźby wymagało od rzemieślnika niemałych umiejętności, sprawnej ręki i bystrego oka. Wprowadzenie specjalnych urządzeń znacznie usprawniło ten proces i pozwoliło na jego umasowienie. Jednak tworzone taśmowo repliki, często były odległe od jakości oryginału i pozbawione jego niuansów. Prawdziwą rewolucję przyniosły nowoczesne technologie, które pozwoliły na przenoszenie modeli obiektów do świata wirtualnego. 

Skanery 3D wykonują około miliona mikro pomiarów w sekundę. Otrzymane tym sposobem dane w postaci chmury punktów umożliwiają dokładne cyfrowe odwzorowanie rzeźby. Zeskanowany obiekt w postaci cyfrowej może następnie posłużyć do wielu bardzo dokładnych pomiarów komputerowych, albo może zostać zreplikowany przy użyciu drukarki 3D lub sterowanej komputerowo obrabiarki CNC. Nasze firma posiada bogate doświadczenie w realizacji zamówień za pomocą opisanej wyżej techniki. Wykorzystując skanowanie i druk 3D rzeźb, przygotowaliśmy wierne kopie figur Jezusa Mogilskiego i Piety Skrzatuskiej oraz trzymetrowych posągów Św. Karola Boromeusza i Św. Ferdynanda Kastylijskiego z kościoła w Nysie. 

Klientom możemy również zaproponować tworzenie fotografii 360 stopni zabytków i prezentacji 3D obiektów budowlanych.

Wycenę usługi wykonania wiernej kopii 3D dowolnej figury przygotowujemy indywidualnie. Na wycenę mają wpływ:
- wielkość oryginalnej figury i skala skomplikowania jej bryły,
- rodzaj materiału, z którego wykonany jest oryginał,
- wybór materiału do wykonania kopii, a także jej skala.

Przybliżona cena wykonania wiernej kopii 3D figury o wysokości 120 cm w drewnie - od 10.000 zł.
W cenie tej zawarte są wszelkie koszty netto, w tym w szczególności skanowanie 3D (od 2.000 zł), poza usługą polichromowania (do osobnej wyceny konserwatorskiej).

Jesteśmy skłonni do negocjacji i elastyczni w ustalaniu szczegółów każdego zlecenia.

Kopia 3D ołtarza w Koninie Zagańskim


W świątyni wybudowanej w 1505 roku w Koninie Żagańskim tryptyk Mistrza Ołtarza z Gościeszowic był od zawsze. W centralnym punkcie artysta, tworzący na Śląsku oraz na terenie Wielkopolski, Saksonii i Brandenburgii, umieścił prawie 1,5 metrowe figury: św. Bartłomieja, św. Barbary z Nikomedii i Matki Bożej z Dzieciątkiem. Problem jednak w tym, że ich tam już dawno nie ma. Dwie są w Zielonej Górze, a trzecia we Wrocławiu. Pomimo wielu starań proboszczów i parafian figur nie udało się odzyskać.

Kiedy wydawało się, że już nic nie da się zrobić proboszcz ks. Bogdan Konarzewski usłyszał historię figury gotyckiej z sanktuarium maryjnego w Tulcach, którą odtworzyliśmy w technologii druku 3D. Po otrzymaniu zgody od konserwatora zabytków na wierne odtworzenie stanu figur zeskanowaliśmy je. Matka Boża z Dzieciątkiem i św. Barbara są cały czas dostępne na ekspozycji Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Natomiast figura patrona miejscowego kościoła znajduje się w magazynie Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Okazało się, że jest strasznie zniszczona i prawdopodobnie była malowana pokostem. W końcu specjalistyczne urządzenie prześledziło każdy element, żłobienie i fałdę szat świętych postaci z precyzją do 0,3 milimetra. W wyniku kilkunastu godzinnego skanowania powstała tzw. chmura punktów, a później wirtualna rzeźba. Zlecenie bardzo szybko okazało się niebywałym wyzwaniem, poniewaz na próżno szukać podobych realizacji na całym świecie. Do druku użyto kompozytu drewna czyli zmielonych wiórów drewna (70%) z polimerami (30%) nadającymi im możliwość sklejania kolejnych warstw. Dzięki zmianom temperaturowym podczas druku mogliśmy sterować odcieniem drewna np. imitując zwoje drzewne. Po wydruku materiał świetnie nadał się do późniejszej obróbki skrawaniem, do malowania, nawiercania itp.

Wydruk figur zajął ponad 600 roboczogodzin. Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem miała 19.844 cm2, Św. Barbara - 13.321 cm2, a Św. Bartłomiej - 13.758 cm2. Zużyto przy tym 12 kg materiału oraz kilkanaście tubek specjalnego i supermocnego kleju. Obecne drukarki 3D nie tworzą modeli większych od wymiarów 20x20x20 cm, dlatego każdą z figur trzeba było podzielić na mniejsze klocki. Największa, 1,5-metrowa Matka Boska, ostatecznie składała się aż z 78 elementów. Ich druk zajął ponad 3 tygodnie. Do tego jeszcze tydzień sklejania i wstępna obróbka. Oczywiście wcześniej materiał z którego została wykonana figura przeszedł pomyślnie szereg testów m.in. od sprawdzenia wytrzymałości samých klocków na które została podzielona figura, przez testy połączeniowe wynikające z klejenia i pozostawienie wydruków kilka nocy zanurzonych w wodzie, aż po ekstremalne testy temperaturowe.

Ostatnim szlifem był proces polichromowania. W przypadku Matki Bożej zajął się tym prof. Dariusz Markowski z UMK w Toruniu, a św. Barbary i Bartłomieja Joachim Nowacki z podleszczyńskiej Osiecznej. Figury do podżagańskiej świątyni trafiły w grudniu 2014 r. To prawdopodobnie pierwsza na świecie kopia 3D gotyckiego ołtarza, składającego się z trzech pełnoplastycznych figur.

PK

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2021

Wspieramy działania