96.jpg95.jpg99.jpg98.jpg97.jpg

wierne kopie 3D figur - druk 3D i CNC

Kiedyś przygotowanie kopii rzeźby wymagało od rzemieślnika niemałych umiejętności, sprawnej ręki i bystrego oka. Wprowadzenie specjalnych urządzeń znacznie usprawniło ten proces i pozwoliło na jego umasowienie. Jednak tworzone taśmowo repliki, często były odległe od jakości oryginału i pozbawione jego niuansów. Prawdziwą rewolucję przyniosły nowoczesne technologie, które pozwoliły na przenoszenie modeli obiektów do świata wirtualnego. 

Skanery 3D wykonują około miliona mikro pomiarów w sekundę. Otrzymane tym sposobem dane w postaci chmury punktów umożliwiają dokładne cyfrowe odwzorowanie rzeźby. Zeskanowany obiekt w postaci cyfrowej może następnie posłużyć do wielu bardzo dokładnych pomiarów komputerowych, albo może zostać zreplikowany przy użyciu drukarki 3D lub sterowanej komputerowo obrabiarki CNC. Nasze firma posiada bogate doświadczenie w realizacji zamówień za pomocą opisanej wyżej techniki. Wykorzystując skanowanie i druk 3D rzeźb, przygotowaliśmy wierne kopie figur Jezusa Mogilskiego i Piety Skrzatuskiej oraz trzymetrowych posągów Św. Karola Boromeusza i Św. Ferdynanda Kastylijskiego z kościoła w Nysie. 

Klientom możemy również zaproponować tworzenie fotografii 360 stopni zabytków i prezentacji 3D obiektów budowlanych.

Wycenę usługi wykonania wiernej kopii 3D dowolnej figury przygotowujemy indywidualnie. Na wycenę mają wpływ:
- wielkość oryginalnej figury i skala skomplikowania jej bryły,
- rodzaj materiału, z którego wykonany jest oryginał,
- wybór materiału do wykonania kopii, a także jej skala.

Przybliżona cena wykonania wiernej kopii 3D figury o wysokości 120 cm w drewnie - od 10.000 zł.
W cenie tej zawarte są wszelkie koszty netto, w tym w szczególności skanowanie 3D (od 2.000 zł), poza usługą polichromowania (do osobnej wyceny konserwatorskiej).

Jesteśmy skłonni do negocjacji i elastyczni w ustalaniu szczegółów każdego zlecenia.

Gigantyczne figury w 3D


W czerwcu 2016 roku zeskanowaliśmy 3D w Nysie gigantyczne barokowe rzeźby przedstawiające Św. Karola Boromeusza i Św. Ferdynanda Kastylijskiego. Dwa miesiące wcześniej zostały zdjęte z fasady kościoła pw. Wniebowzięcia NMP na placu Solnym w Nysie. Rzeźby zostały poddane konserwacji i renowacji. Program prac konserwatorskich wykonany został przez Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków w Nysie oraz Muzeum Powiatowe w Nysie i potrwa przez rok.

Wymienione rzeźby stały w niszach fasady kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nysie, a wykonane zostały ponad trzysta lat temu. Wraz z dowoma innymi posągami przedstawiają czterech świętych jezuickich. Posągi dolne, wysokie na ponad 3 metry, przedstawiają od lewej: św. Karola Boromeusza kardynała i arcybiskupa Mediolanu oraz Ferdynanda Kastylijskiego, który jako Ferdynand III był w XIII wieku Królem Kastylii i Leónu. Górne posągi przedstawiają po lewej stronie św. Ignacego Loyolę założyciela zakonu Jezuitów, a po prawej - św. Franciszka Ksawerego, który był apostołem Indii. Obydwie rzeźby obite zostały miedzianą blachą. Wyjątkowość wszyskich czterech barokowych rzeźb polega na tym, że wykonane zostały z drewna. Dotychczas nie były one przedmiotem badań i opracowań konserwatorsko-historycznych. Na terenie Polski znane są jedynie pojedyncze przypadki tak wiekowych drewnianych rzeźb ustawionych na zewnątrz - w Nysie mamy do czynienia z zespołem aż czterech rzeźb.

PK

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2021

Wspieramy działania