99.jpg96.jpg98.jpg97.jpg95.jpg

digitalizacja w archiwach i bibliotekach

Oferujemy usługę digitalizacji i tworzenie cyfrowej dokumentacji dóbr kultury, przechowywanych w archiwach i bibliotekach. Digitalizujemy książki, starodruki, zdjęcia fotograficzne, klisze, negatywy, grafiki, obrazy, mapy, plakaty, afisze, plansze, dyplomy, broszury, ulotki itp.  Posiadamy profesjonalne skanery 2D oraz oprogramowanie, za pomocą których realizujemy usługowe projekty digitalizacji, katalogowania i udostępniania dokumentów. Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy projektu, od rozpoznania procesów, poprzez skonfigurowanie rozwiązania, do wprowadzenia wdrożenia i wsparcie posprzedażne. Oferujemy najniższe ceny na polskim rynku. Zapraszamy do współpracy wszystkie archiwa i biblioteki, które chcą zdigitalizować swoje zasoby.

 

Biblioteka Tulczyńska


W 2020 roku zdigitalizowaliśmy sporą część bezcennej kolekcji starodruków Biblioteki Tulczyńskiej, która znajduje się w Muzeum Zamek w Łańcucie. Skanowaliśmy 2D 705 starodruków, a w tym 24129 stron.

Kolekcja starodruków Biblioteki Tulczyńskiej w Zamku w Łańcucie pochodzi z Pałacu w Tulczynie (aktualnie na terenie Ukrainy), który polecił zbudować w 1781 r. Stanisław Szczęsny Potocki. Powstał w stylu klasycystycznym według projektu Lacroix i stał się centrum kresowego latyfundium Potockiego po jego wyprowadzce z Krystynopola. Był to największy pałac magnacki na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, posiadający 17-osiową elewację o długości 68 m. Częściowo zachowany pałac jest przykładem polskiej architektury klasycystycznej i charakterystycznego dla niej typu palladiańskiego. W pałacu było 100 sal, cenna biblioteka z dokumentami sięgającymi XIV i XV w., bogata kolekcja gobelinów i obrazów w tym m.in. Tycjana, Rembrandta, Rafaela, Rubensa, Antoon van Dycka, Teniersa.

Firma S3D miała okazję digitalizować sporą część kolekcji Biblioteki Tulczyńskiej zgromadzonej w Zamku w Łańcucie w ramach projektu pn. wirtualne Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Głównym założeniem projektu jest cyfrowe udostępnienie informacji publicznych dot. dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w polskich muzeach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach osób prywatnych. Informacje te będą udostępniane w całości bezpłatnie. Portal ma być centralnym punktem gromadzenia i udostępniania jak największego zbioru treści, informacji i obiektów w formie cyfrowej 2D i 3D dotyczących dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zasoby te stanowić będą zbiór uporządkowanych i publicznie dostępnych informacji o historii Kresów Rzeczypospolitej, współtworzącej warstwę narracyjną planowanego w dalszej kolejności Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. W pierwszej fazie działania portalu planowane jest pozyskanie i udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów i instytucji kultury funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, które zadeklarowały wstępnie udostępnienie swoich zasobów na cele realizacji projektu, a w dalszej perspektywie współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy.

https://kresymuzeum.pl/pl/strona-glowna

PK

Wszelkie prawa zastrzeżone dla S3D © 2022

Wspieramy działania