Kopia 3D dla sanktuarium w Starym Wielisławiu

W kwietniu 2015 roku na zlecenie parafii kościoła w Starym Wielisławiu zeskanowaliśmy w 3D oraz wykonaliśmy pomniejszoną kopię tejże figury metodą frezowania CNC w drewnie cedrowym.

Kościół w Starym Wielisławiu koło Polanicy-Zdroju istniał już w X wieku. Pierwszy kościół w Starym Wielisławiu, spalony w 1428 roku przez husytów, zastąpiony został murowanym. Obecny wzniesiono w XV wieku i rozbudowano w wiekach XVI i XVIII. Wystrój wnętrza jest głównie barokowy i rokokowy. Kościół nosi wezwanie św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Prawnym właścicielem obiektu sakralnego w Starym Wielisławiu od 1974 roku jest Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Stojąca w ołtarzu głównym kościoła słynąca cudami figurka Matki Boskiej pochodzi najprawdopodobnieju z XIII wieku. Tradycyjny przekaz mówi, iż figura ocalała z pożaru, który strawił wielisławski kościół podczas najazdu husytów. Podanie historyczne mówi o bogatym chłopie o nazwisku Schneider, który we śnie usłyszał polecnie Maryi, nakazującej mu wyrzeźbić Jej wizerunek. Z tyłu wizerunku widnieją: krzyż, gąbka na długim kiju i włócznia, czyli atrybuty Męki Pańskiej. Tak bowiem, jako Matka Boska Boleściwa stojąca pod krzyżem, miała ukazać się Maryja Schneiderowi. Krzyż i atrybuty Męki Pańskiej widoczne są w tle figury w ołtarzu głównym wielisławskiego sanktuarium.

PK