Kościół pw. św. Jacka w Bytomiu

Od kwietnia 2018 r. przeprowadzamy inwentaryzację architektoniczną 3D w kościele pw. św. Jacka w Bytomiu przy współpracy z firmą ArchiTube. Inwentaryzację architektoniczną wykonujemy przed i po kapitalnym remoncie, którego zakończenie planowane jest na styczeń 2019 r. W ramach naszych działań wykonujemy skanowanie laserowe 3D w kolorze, na którego bazie przygotowujemy model BIM, ortofotografie, a także zestaw 21 rysunków technicznych w tym przekroje, rzuty i widoki. Ponadto na bazie skanowania przygotowujemy zestawienie dokładnych powierzchni elewacji kamiennej, połaci dachowych, posadzek, okien, drzwi zewnętrznych oraz ścian i sufitów w rozbiciu na wskazane części. Oprócz inwentaryzacji architektonicznej 3D przygotowujemy wirtualny spacer oparty na panoramach sferycznych. Panoramy realizujemy przed i po remoncie w celu przygotowania atrakcyjnej wizualnie prezentacji ukazującej zmiany jakie zaszły w zabytkowym kościele w wyniku przeprowadzonych prac remontowych. Wirtualny spacer prawdopodobnie będzie dostępny w internecie.

Kościół rzemskokatolicki pw. św. Jacka w Bytomiu został wybudowany w latach 1908–1911 w stylu neromańskim. Architektem był mieszkaniec Katowic, Max Giemsa. Podczas projektowania wzorował się na katedrze w Limburgu. Kościół imponuje swym ogromnym rozmiarem. Jest dwukondygnacyjny i posiada dwie wieże (wysokie na 57 m) po obu stronach elewacji wschodniej. Kościół jest trzynawowy z nawą krzyżową oraz orientowany odwrotnie bowiem usytuowany jest ołtarzem głównym ku zachodowi. Wnętrze zostało pokryte drewnianym stropem, podwieszonym na wieszarowej konstrukcji dachu, oraz otynkowane. W kościele znajdują się trzy empory, dwie boczne, a także chóru muzycznego z organami. Cały budynek jest murowany, a elewacje wykonano z ciosów piaskowca. Na murach świątyni znajduje się dużo rzeźb z piaskowca, zdobione są wszystkie okna oraz drzwi, a przede wszystkim główne wejście.

(PK)