Muzeum Historii Katowic

Przez półtora roku od 2018 do 2020 potrwa nasza współpraca z Muzeum Historii Katowic, gdzie digitalizujemy 2D i 3D zbiory muzealne. Otrzymaliśmy do dyspozycji świetnie wyposażoną pracownię, w której zdigitalizujemy 4 tysiące muzealiów zarówno w postaci zdjęć w wysokiej rozdzielczości, jak i zdjęć obrotowych 360 stopni, zdjęć metrycznych do postaci modelu 3D oraz skanów 2D. Prace realizujemy w ramach projektu "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II "Cyfrowe Śląskie" Działanie 2.1. "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych".

Efekty naszej pracy:
https://zbiory.mhk.katowice.pl/

PK