Wawel - dziedzictwo dla przyszłości

Od 1 listopada 2019 r. można już wirtualnie zwiedzać Wawel. Przez ponad rok od września 2018 r. do października 2019 r. pracowaliśmy nad aplikacją dla Zamku Królewskiego na Wawelu w związku z realizacją Projektu Wawel - dziedzictwo dla przyszłości w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zadanie obejmowało digitalizację w wysokiej rozdzielczości 87 obrazów kolekcji Lanckorońskich, w tym: 35 panoram i 10 zdjęć w technologii gigapikselowej, 87 opisów graficznych do zdjęć, a także montażu całości w aplikacji o charakterze dydaktycznym na potrzeby wirtualnego muzeum prezentowanego na stanowiskach multimedialnych, komputerach PC, mobilnych ekspozycjach i stronie www Zamku celem udostępnienia szerokiej publiczności. Zadanie zrealizowaliśmy we współpracy z 3Dpanorama.pl W realizację projektu zaangażowanych było kilku pracowników Zamku Królewskiego na Wawelu. Szczególne podziękowania należą się paniom Ewie Wiłkojć i Oliwii Buchwald-Zięcina za okazaną pomoc i niezwykłe wsparcie merytoryczne, pani Joannie Winiewicz-Wolskiej za opracowanie naukowe tekstów, pani Sabinie Potaczek-Jasionowicz oraz Nicholas\'owi Hodge za poświęcony czas nad tłumaczeniem tekstów. Aplikacja do interaktywnego zwiedzania Wawelu jest pierwszą tego typu prezentacją wirtualną tego wyjątkowego miejsca. Aplikacja oraz powstałe jednocześnie na Wawelu Multimedialne Centrum Informacyjne sprawiły, że Zamek Królewski na Wawelu dołączył do grona najlepszych instytucji kultury, które otwarte są do współczesnego odbiorcy, a także osób niepełnosprawnych.

http://3d.wawel.krakow.pl/

PK