Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

W 2020 roku w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie w ramach projektu "Kultura w zasięgu 2.0" podaliśmy digitalizacji 50 obiektów archeologicznych oraz 200 obrazów i grafik. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, ułatwiając zarazem badania naukowe, zaś wykorzystanie zdigitalizowanego zasobu do celów promocyjnych oraz przewodnickich znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu – m.in. ułatwiając udział w nim osobom obcojęzycznym. Firma S3D zrealizowała digitalizację zbiorów dwoma metodami: skanowanie 3D oraz fotografia wysokiej rozdzielczości.

PK