Muzeum Kresów w Lubaczowie

W Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2020 roku poddaliśmy digitalizacji wybrany zasób zbiorów w liczbie 187 obiektów. Digitalizowaliśmy czterema metodami: skanowanie 3D, fotografia obrotowa 360 stopni, fotografia wysokiej rozdzielczości oraz skanowanie 2D. Głównie były to: pucharki kiduszowe, lichtarze, kieliszki, balsaminki, ikony, manipularze, stuły, kapy, ornaty, koronki, karty pocztowe, zdjęcia, dalmatyki, trybularze.

Muzeum powstało z inicjatywy Włodzimierza Czerneckiego - miejscowego pedagoga i społecznika, który już przed II wojną światową rozpoczął gromadzenie eksponatów (wiele utracił w latach wojny). Jego działalność doprowadziła do otarcia w 1958 roku Społecznego Muzeum Regionalnego, które z czasem zmieniło nazwę na Muzeum Kresów. W ramach wystaw stałych, w muzeum prezentowane są zbiory: historyczne (obejmujące dzieje miasta i ziemi lubaczowskiej), etnograficzne (ukazujące kulturę ludową miasta i okolicy - rzemiosło, przedmioty codziennego użytku, rękodzieło), sztuki (obejmujące kolekcję sarmackiego malarstwa portretowego - portret reprezentacyjny i epitafijny - oraz kulturę kresową - malarstwo i rzeźbiarstwo sakralne, związane z obrządkami: katolickim, greckokatolickim oraz z judaizmem. Ponadto placówka posiada kolekcję polskiej sztuki współczesnej (rysunek), takich twórców jak m.in. Maria Jarema, Erna Rosenstein, Zdzisław Beksiński, Jacek Waltoś, Kazimierz Mikulski, Teresa Pągowska.

Firma S3D miała okazję digitalizować reprezentatywną część zbiorów muzeum w ramach projektu pn. wirtualne Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Głównym założeniem projektu jest cyfrowe udostępnienie informacji publicznych dot. dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w polskich muzeach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach osób prywatnych. Informacje te będą udostępniane w całości bezpłatnie. Portal ma być centralnym punktem gromadzenia i udostępniania jak największego zbioru treści, informacji i obiektów w formie cyfrowej 2D i 3D dotyczących dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zasoby te stanowić będą zbiór uporządkowanych i publicznie dostępnych informacji o historii Kresów Rzeczypospolitej, współtworzącej warstwę narracyjną planowanego w dalszej kolejności Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. W pierwszej fazie działania portalu planowane jest pozyskanie i udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów i instytucji kultury funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, które zadeklarowały wstępnie udostępnienie swoich zasobów na cele realizacji projektu, a w dalszej perspektywie współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy.

https://kresymuzeum.pl/pl/strona-glowna

PK