Relikwiarz Błogosławionej

Mieliśmy zaszczyt zrealizować wyjątkowe dzieło, drewniany relikwiarz bł. Elżbiety Róży Czackiej z Lasek. Zaprojektowany przez s. Albertę Chorążyczewską ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie, zeskanowany 3D autentyczny odlew gipsowy zewnętrznej strony rąk błogosławionej, zwizualizowany przez S3D, w tym Mariusza Mikołajczyka, w dziesiątkach sztuk został następnie wyfrezowany CNC we współpracy z firmą Armod. Drewniane relikwiarze wzbogacone o relikwie bł. Elżbiety Róży Czackiej trafiły do wielu kościołów w całej Polsce, Indiach, na Ukrainie, w RPA, Rwandzie i we Włoszech.

PK