Herby w Głogowie

Wierne kopie czterech tarcz herbowych z nagrobka kamiennego z XVII/XVIII w. przedstawicielki rodu von Stossel wykonaliśmy dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Dla osiągnięcia najlepszego efektu wykorzystaliśmy precyzyjne skanowanie 3D, a następnie frezowanie CNC. Na zakończenie tarcze herbowe poddaliśmy także kosmetycznej obróbce ręcznej.

PK