Jaskinia Olsztyńska

W maju 2011 roku wykonaliśmy niezwykle dokładne skanowanie 3D jaskini. Było to możliwe dzięki życzliwości znakomitego grotołaza Janusza Smoczyńskiego. Za cel skanowania wybraliśmy Jaskinię Olsztyńską – jaskinię krasową położoną na północno-zachodnim zboczu góry Pustelnicy w Górach Sokolich na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Jej długość wynosi około 40 m, ale wraz z Jaskinią Wszystkich Świętych z którą tworzy jeden wspólny system ma długość 245 metrów. Jaskinia wzięła swoją nazwę od pobliskiej wsi Olsztyn. Najstarsze wzmianki o Jaskini Olsztyńskiej pochodzą z roku 1836 autorstwa J. B. Puscha, kiedy stawiano ją wśród najpiękniejszych jaskiń w ówczesnej Polsce. Jednak pod koniec XIX wieku uległa ona znacznemu zniszczeniu poprzez intensywną eksploatację kalcytu, używanego dawniej w hutnictwie szkła, ostatecznie wydobycie przerwano w 1932 roku.

Skanowanie laserowe 3D w polskich jaskiniach jest nowością. Dzięki zastosowaniu tej nowoczesnej, szybkiej i precyzyjnej technologii pomiarowej utworzyliśmy niezwykle bogaty materiał dokumentacyjny i wizualizacyjny. Efekty naszej pracy zostały już zaprezentowane w grudniu 2011 roku w Poznaniu przed Wielkopolskim Klubem Taternictwa Jaskiniowego i Polskim Związkiem Alpinizmu.